Projekter

Støtter "Nhaka Afrikan Worldview"s projekter i Zimbabwe

Nhakas Venner

Projekter

Nhakas Venner støtter bekæmpelse af fattigdom og forbedring af leveforholdene for lokale folk i landdistriktet Mutasa i den østlige del af Zimbabwe, gennem en vifte af projekter. Projekterne tager hensyn til miljøet og sigter mod bæredygtighed.

CISU - Community Development in Mutasa District

Projektet bekæmper fattigdom og forbedrer livssituationen for 320 familier i 10 landsbyer i Mutasa District i Zimbabwe, og ledes af Seniorer uden Grænser i tæt samarbejde med Nhakas Venner. Det er økonomisk støttet af CISU (Civilsamfund i Udvikling) og Nhakas Venner.

Sekwi Rural Resource Center, et resursecenter

Resursecentret spiller en central rolle som samlingspunkt for de lokale, og fungerer som kontor for projektlederne, møde facilitet, aktivitetscenter for børn og unge, kulturelt aktivitetscenter, inspirationscenter, undervisningsfacilitet bl.a. til uddannelse af frivillige i projekterne o.m.a.

Genbrug til Syd-container med inventar og udstyr til resursecentret

Nhakas Venner har i samarbejde med produktionsskolen MultiCenter Syd indsamlet og pakket brugt inventar og udstyr til brug i resursecentret. Genbrug til syd har støttet projektet økonomisk.

Vandforsyning til grønsagshaverne og resursecentret

Vand er liv og udvikling. Nhakas Venner prioriterer etableringen af vandforsyning til grønsagshaverne. Nhakas Venner har med indsamlede midler støttet gravning af en brønd, bygning af dæmninger og etablering af en 3 km. lang vandledning fra de nærliggende højdedrag.

Mønsterhaver til grønsagsdyrkning

Nhakas Venner støtter hovedsaglig med vandforsyning og frø, rækken af fælleshaver, som NAW organiserer og mobiliserer lokalbefolkningen omkring. Haverne dyrkes økologisk og forsyner familierne med mad samt produkter til salg på markedet. Haverne er veldrevet og er "det gode eksempel" for andre.

Oplysningsarbejde i DK

Nhakas Venner gennemfører i november 2016 oplysningskampagnen "Zimbabwe - tæt på menneskers liv. 36 år efter befrielsen" med private og offentlige arrangementer forskellige steder i DK. I forbindelse med kampagnen har vi besøg af Bob Dzere, leder af NAW, som via billeder, sange og danse fortæller om den aktuelle situation for zimbabwierne. Projektet er støttet af CISUs Oplysningsfond.

Læs mere her ...

Samarbejdspartnere

i Danmark

Seniorer uden Grænser

En erfaren og god partner i de større projekter.

Læs mere her ...

 

CISU Civilsamfund i udvikling

En meget vigtig medspiller i udviklingsarbejdet, som yder økonomisk støtte til udvalgte projekter.

Læs mere her ...

 

 

Genbrug til Syd

Yder praktisk og økonomisk hjælp til indsamling og transport af brugt inventar og udstyr til projekterne i Zimbabwe.

Læs mere her ...

 

Samarbejdspartnere i Zimbabwe

NAW

Nhaka Afrikan Worldview

NVs primære samarbejdspartner i Zimbabwe.

Læs mere her ...

 

Africa Ahead

Erfaren og kompetent partner i sundhedsprojekterne.

Læs mere her ...

 

PUTZ Pensioneers Union Trust Zimbabwe

Erfaren og kompetent partner i undervisning af dyrkningsmetoder og afsætningsmuligheder for cash-afgrøder. Læs mere her ...

ASAP, A Self-help Assistance Program

Erfaren og tillidsfuld partner i import og uddeling af brugt inventar og udstyr.

Læs mere her ...