film

Støtter "Nhaka Afrikan Worldview"s projekter i Zimbabwe

Nhakas Venner

Mennesker i udvikling

Med støtte fra Genbrug til Syd har Nhakas Venner produceret en række små videofilm om udviklingstiltag i landsbyområdet Mutasa i det østlige Zimbabwe.

Video- og billedmaterialet er indsamlet ved en række besøg på projekterne i løbet af det sidste år.

Mange lokale har bidraget med interviews og poseringer foran kameraet.

Genbrug til Syd-containeren

Nhakas Venner har med støtte fra Genbrug til Syd i samarbejde med produtionsskolen MultiCenter Syd indsamlet brugt udstyr og inventar, pakket det i en container og sendt det til Zimbabwe, hvor det understøtter udviklingen af lokalsamfundet.

Resursecentret

Nhakas Venner støtter etableringen af Sekwi Rural Resource Center, et resursecenter, der mobiliserer lokalbefolkningen om udviklingstiltag i Mutasa i det østlige Zimbabwe.

Skab indtægter for at opnå bæredygtighed

Nhakas Venner støtterudviklingen af et landsbyområde i Mutasa i det østlige Zimbabwe. For at opnå bæredygtig udvikling er det vigtigt at skabe indtægtsgivende aktiviteter, så lokalbefolkningen bliver selvforsynende.

Nhakas Venner støtter

Nhakas Venner yder økonomisk hjælp til de projekter og initiativer, som ikke støttes af andre organisationer eller fonde.

Der er meget brug for penge til f.eks. færdiggørelsen af Sekwi Rural Resouce Center, og udvikling af indtægtsgivende aktiviteter.

Vi skaber udvikling

Viften af projekter, støttet at Nhakas Venner, underbygger og medvirker til udvikling af landsbyområdet og civilsamfundet i Mutasa distriktet i det østlige Zimbawe.

Projekterne udføres af en række samarbejdspartnere, som sikrer det daglige arbejde og stabiliteten i projekterne.

Målet er bæredygtighed

Et vigtigt mål for udviklingsarbejdet er, at opnå bæredygtighed i projekterne. Der skal etableres indtægtsgivende aktiviteter, så lokalbefolkningen kan drive og vedligeholde det, der er bygget op. F.eks. er der dannet en vandkommité, der skal opkræve vandafgift for vandforsyning til private haver, resursecentret skal udlejes til konferencer og møder for eksterne brugere, værkstederne skal producere varer og ydelser til salg og i grønsagshaverne dyrkes økologiske afgrøder, som omsættes på markedet m.v