Hjem

Støtter "Nhaka Afrikan Worldview"s projekter i Zimbabwe

Nhakas Venner

Støt bygningen af et resursecenter

Nhakas Venner yder økonomisk og moralsk støtte til projekterder forbedrer levevilkårene for lokalbefolkningen i Mutasa, Zimbabwe.

Sidste nyt om projekternes udvikling

Læs projektrapporterne og andre nyhedsdokumenter, som beskriver fremdriften og udfordringene i aktiviterne for den store gruppe frivillige projektmedarbejdere.

Sekwi Rural Resource Centre

Resursecentret (forsamlingshuset) er det projekt, der primært støttes af foreningen Nhakas Venner, da det umiddelbart kan gøre en forskel, og kan vise vejen for andre.

Fattigdomsbekæmpelse og sund mad

Nhakas Venner har i samarbejde med Seniorer uden Grænser fået en bevilling af CISUs (udvikling af civilsamfund) fondsmidler til et stort projekt. Målet er at bekæmpe fattigdom, forbedre sundheden og udvikle dyrkningen af sunde grønsager, som skal støtte lokalbefolkningen i at blive selvforsynende og på den måde forbedre sine livsvilkår. Projektet er påbegyndt i maj 2016, og varer 18 måneder.

Mennesker i udvikling

Se korte videofilm om udviklingstiltag

Med støtte fra Genbrug til Syd, har Nhakas Venner produceret en række videofilm.

Se filmene her ...

Hjælp til selvhjælp

Donationerne fra Nhakas Venner er særdeles vigtige for projekterne i Zimbabwe, da det motiverer lokalbefolkningen til at tage sagen i egen hånd og forbedre deres egne livsvilkår. Der er mange frivillige engageret i projekternes aktiviteter, som er organiseret i og omkring Sekwi Rural Resource Center. Centret har stor betydning for udvikling af lokalsamfundet, og er omdrejningspunkt for organisering og uddannelse af frivillige til dyrkning af sunde grøntsager, sikring af bedre hygiejne og sundhed samt salg af afgrøder, med det mål at blive selvforsynende.

Baselinestudies

En kortlægning af livsvilkårene for de familier, der deltager i CISU-projektet

Resultaterne af en undersøgelse sat i værk forud for starten af projektet i Mutasa til udvikling af lokalsamfundet.

Læs et resumé af rapporten her ...

 

 

 

 

Indsamlingsregnskab

Se regnskabet for crowdfundingkampagnen 2016-17 til Indsamlingsnævnet, Klik her ...